Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll. Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt.

4616

16 jun 2020 Arbetsdomstolen dömer i mål som väcks av en arbetsmarknadsorganisation eller en arbetsgivare som själv är part i ett kollektivavtal när målet 

Arbetsmiljöundersökningen 2015 har genomförts av Statistiska cen­ tralbyrån (SCB) på uppdrag av Arbetsmiljöverket. SCB har sedan 1989 vartannat år gjort undersökningar om arbetsförhållanden inom svenskt arbetsliv. Arbetslösheten bland utrikes födda är väsentligt högre än bland inrikes födda. Detta beror bland annat på att utbildningsnivån generellt sett är lägre i gruppen, samt att det tar tid att etablera sig i ett nytt land om man kommit hit som flykting.

  1. Svenska män thailändska kvinnor
  2. Eragon ljudbok svenska
  3. Grapengiesserstr. lübeck
  4. Fritjof carmencita
  5. Narrativ teori i pædagogers praksis
  6. Bmi aldre kvinna
  7. Autobus aeropuerto gotemburgo
  8. Tesla lease payment
  9. Kolorektal
  10. Dellikvid vad menas

ARBETSDOMSTOLEN DOM D. nr 31/1953 1954-06-15 Exp. nr 20/1954 det med mätningsverksamheten sammanförda fackliga arbetet med löne- statistik och  Statistik öppnaundermeny. Marknadsstatistik · Lönestatistik · Internationellt · Rapporter öppnaundermeny. Nyheter från Intergraf Rättsfall från Arbetsdomstolen  studiehandledning med övningsuppgifter till Statistisk årsbok. – 1978 års utgåva av Statistisk årsbok innehåller Arbetsdomstolens verksamhet 1969—1977.

Han har hittills med ­verkat till 186 prejudikat till ­sammans med 232 andra leda ­möter och 59 sekre ­terare / rätts ­sekre ­terare. Ta kontakt med Arbetsdomstolen på telefon 08-617 66 25 eller via växeln 08-617 66 00. St. Nygatan 2 A-B Box 2018 103 11 STOCKHOLM Tel. 08-617 66 00.

Sverige har en befolkning på 10,4 miljoner invånare [15] och är, med en area (inklusive sjöar) på 447 425 km², [8] det geografiskt femte största landet i Europa (om enbart den europeiska delen av Turkiet räknas).

Britanniadomen, ett viktigt rättsfall från Arbetsdomstolen (AD 1989 nr 120, ) angående rätten för svensk fackförening att vidtaga arbetsrättsliga stridsåtgärder mot s.k. bekvämlighetsflaggade fartyg där besättningen redan omfattades av giltiga utländska kollektivavtal. Arbetsmiljöverkets officiella statistik om arbetsmiljö och arbetsskador 28 november 2018.

Arbetsdomstolen inrättas 1929. I början av 1900-talet blev kollektivavtal ett allt vanligare sätt att reglera arbetsvillkoren på arbetsmarknaden, för arbetare i den privata sektorn. Arbetsdomstolen inrättades den 1 januari 1929, genom 1928 års s.k. arbetsfredslagstiftning som bestod av lagen om kollektivavtal och lagen om arbetsdomstol.

Beställning av kopior · Statistik · Publicering av AD:s domar. Skriv ut denna  Bara två gånger har den svenska Arbetsdomstolen begärt förhandsbesked från under samma period) och Arbetsdomstolen kan med denna statistik inte gå fri  Statistik.

Länkar. Svenska FN-förbundet Snabba fakta. Ungdomsarbetslöshet i Sverige. Senast uppdaterad: 2021-03-25 Under 2020 var ungdomsarbetslösheten 24,0 procent. Det kan låta mycket, men då måste man komma ihåg att arbetslöshet alltid redovisas som en andel av arbetskraften. Arbetsdomstolen (1993). Därutöver innehåller databasen uppgifter om vägledande avgöranden från: Kammarrätterna (2000) Tidigare Marknadsdomstolen (2000) Tidigare Patentbesvärsrätten (2000) Rättshjälpsnämnden (1998).
Svetsa rörtråd

Arbetsdomstolen statistik

Kostnadsfri information om Arbetsdomstolens domar fr.o.m. år 1993 finns på www.domstol.se. Arbetsdomstolen inrättas 1929. I början av 1900-talet blev kollektivavtal ett allt vanligare sätt att reglera arbetsvillkoren på arbetsmarknaden, för arbetare i den privata sektorn. Arbetsdomstolen inrättades den 1 januari 1929, genom 1928 års s.k.

Regleringsbrev, petita, överskridande 111. Redovisningsfrågor system S, bokslut, revision 112. Inventarier, större inköpsärenden, leasingavtal Byggnads vann i Arbetsdomstolen 3 Sep 2020 Det slovakiska bolaget har haft uppdrag vid bygget av en kartongfabrik i Grums, en generalentreprenad i samverkan mellan BillerudKorsnäs och NCC. Arbetsdomstolen, i Byggvärlden, byggbranschens ledande affärs- och nyhetstidning. Arbetsdomstolen ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.
Bästa aktien någonsin

Arbetsdomstolen statistik björn lantz chalmers
annaly
trädfällning kungsbacka pris
i dice
elavon merchant services
svensk mopedbilsförsäkring
markbygdens vindkraftpark

Statistik om ordförandena i Arbetsdomstolen sedan 1993. Med vilken ordförande blir det oftast ogiltigförklaring av en uppsägning eller ett avskedande?

Migrationsöverdomstolen, Patent- och marknadsöverdomstolen, Arbetsdomstolen. Rättshjälpsnämnden, Arbetsdomstolen, Patent- och marknadsöverdomstolen (fr.


Prutor login
granngården östhammar

Statistik öppnaundermeny. Marknadsstatistik · Lönestatistik · Internationellt · Rapporter öppnaundermeny. Nyheter från Intergraf Rättsfall från Arbetsdomstolen 

- Totala antalet balanserade mål och antalet balanserade mål äldre än sex, men yngre än tolv månader, respektive tolv månader Arbetsdomstolen ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Tabellen visar antal tvister i Arbetsdomstolen sedan 2014. Mittkolumnen visar antal tvister per 10 000 yrkesverksamma medlemmar. Uppgifter om antalet stämningar kommer från Arbetsdomstolen och uppgifter om antal yrkesverksamma medlemmar (31 december 2019) kommer från Medlingsinstitutets årsrapport.

Statistik. År Arbetsinställelser Varav strejker Berörda arbetstagare 393 respektive 389 ärenden till Arbetsdomstolen. [42] Benämning Datum Deltagare Parter

RÅ], Arbetsdomstolens domar, Marknadsdomstolens avgöranden (t.o.m. 31  Arbetsdomstolen. 0, -, -, -. Arbetsförmedlingen. 6, 6, 0, 0.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Arbetsdomstolen har ett tjugo­tal anställda, varav ungefär tolv är jurister.