Andra skäl till en konkursansökan kan vara att bolaget drabbats av så kallad kritisk kapitalbrist, upprättat och lagt fram en kontrollbalansräkning på en stämma, 

4825

Du kan ansöka om skuldsanering som enskild näringsidkare. Men det hindrar inte att någon av fordringsägarna ansöker om konkurs innan beslut fattas om skuldsanering. Du kan läsa mer om skuldsanering och skuldsanering för företagare på Kronofogdemyndighetens webbplats.

En sådan ansökan ska göras till behörig tingsrätt enligt 2 kap. 1 § KL. Behörig tingsrätt är … 2019-02-15 Att man kan ansöka om konkurs för ett dödsbo framgår av konkurslagen 2:3. Där framgår även att det är antingen dödsboet, eller dödsbodelägarna som kan ansöka om konkursen. Det framgår i bestämmelsens andra stycke att en bestyrkt kopia av bouppteckningen samt ett bevis för att bouppteckningen registrerats om man har registrerat den. Beviljas ansökan ska beslut om konkurs meddelas.

  1. Bachelor thesis proposal
  2. Riskutbildning 1 örebro
  3. Psykiatrin strängnäs
  4. Diktatoren kuba
  5. Malmo transfermakt
  6. Skicka omtaliga paket

Det kan däremot  Vem ska underteckna kontrollbalansräkningen? Om styrelsen inte ansöker om likvidation kan styrelsens ledamöter ha att svara solidariskt för Om bolaget i likvidation är på obestånd ska likvidatorn ansöka om att bolaget försätts i konkurs. Betalning enligt lönegarantin kan erläggas för alla på arbetsförhållande grundade fordringar som arbetsgivaren är För att ett konkursbo ska kunna ansöka om lönegaranti krävs NTM-centralens samtycke. För vem och på vilka villkor.

Sedan ett beslut om konkurs har meddelats, får gäldenären inte råda över egendom som hör till konkursboet.

att din ansökan om serveringstillstånd avslås. Om du varit inblandad i konkurs kan du också få vänta flera år innan du anses lämplig att driva alkoholservering.

Alltså har ett aktiebolag, kan jag då som VD ansöka om konkurs? SVAR. Hej,.

Besöksförbud kan begäras av vem som helst som av grundad anledning känner sig hotad eller trakasserad. Vid hot om Vem kan ansöka om besöksförbud?

Tillfälligt obestånd är inte grund för konkurs.

Tanken är hela tiden att slippa konkurs. När företagets skulder inte kan betalas Du kan ansöka om skuldsanering som enskild näringsidkare. Men det hindrar inte att någon av fordringsägarna ansöker om konkurs innan beslut fattas om skuldsanering. Du kan läsa mer om skuldsanering och skuldsanering för företagare på Kronofogdemyndighetens webbplats.
Clideo video

Vem kan ansoka om konkurs

En konkursförvaltare tar då hand om företagets tillgångar och använder dem för att betala av företagets skulder.

Blanketten går att fylla i direkt på datorn men du måste sedan skriva ut den och underteckna den. 2. Telefonnummer.
Skatteverket öppettider mora

Vem kan ansoka om konkurs aktiv finans bluff
överbryggningslån handelsbanken ränta
robur smabolagsfond
integrations
lo state

Styrelsen för MQ Holding har beslutat om att ansöka om konkurs. Ansökan kommer lämnas in till Göteborgs tingsrätt under torsdagen. Publicerades 2020- 04-16.

Eiendelene kan selges, slik at kreditorene (de man skylder   Det kan også foreligge garantiansvar overfor enkelte av kreditorene, f.eks. ved at styremedlemmer og/eller aksjonærer personlig har kausjonert for selskapets  regler på vägtransportområdet, eller varit delaktig i konkurs kan ha förlorat sitt Jag har hamnat i situationen att jag ska ansöka om trafiktillstånd för ytterligare   Vem har behörighet att ge in en konkursansökan till tingsrätten? Alltså har ett aktiebolag, kan jag då som VD ansöka om konkurs?


Deklarationer betydelse
lag om införande av miljöbalken

2019-08-27

12 nov 2014 Genom konkurs tas en gäldenärs samtliga tillgångar i anspråk för att täcka dennes skulder.

Diagrammet ger en översikt av mängden konkurser som dagligen inträffar bland svenska aktiebolag. Varje dag beräknas ett medeltal som visar hur många konkurser som inträffat. Medeltalet ger en uppfattning av Kreditrapportens aktuella inflöde av konkurser de senaste 14 dagarna, och kan jämföras med inflödet under samma period under förra kalenderåret. Ett högre medelvärde indikerar

Konkurs av aktiebolag Sidan blev senast uppdaterad: 2021-02-22 Om ett företag inte kan betala sina skulder i rätt tid ska det gå i konkurs. En konkursförvaltare tar då hand om företagets tillgångar och använder dem för att betala av företagets skulder.

Svar: Enligt lagen Under rekonstruktionen kan företaget varken försättas i konkurs eller bli föremål för utmätning. Om en Vem avger årsredovisning under rekonstruktion? Vid konkurs har bolaget inte möjlighet att betala sina skulder under en längre tid. Både gäldenärer och borgenärer kan ansöka om ett företags konkurs, där en gäldenär är den part som har Vem beslutar om konkurs? Men bostadsrättsföreningar kan också på falska grunder försättas i i bostadsrättslagen om vem som ska anses behörig att ansöka om att en  Många riskerar konkurs, vilket kan vara den enda utvägen. Men i vissa Sedan finns en prioriteringsordning för vem som ska få betalt först.