Medie-kommunikationsvetenskap, Eniro, Svenska Dagbladet, Retorik, Kriskommunikation, Retorik Analys, Image Repair Theory National Category Media and Communications Identifiers URN: urn:nbn:se:su:diva-128592 OAI: oai:DiVA.org:su-128592 DiVA: diva2:915753

6759

The purpose of the analysis: To find the intention of the writer; To find the function of the text. The means: By analysing the rhetorical situation of the text.

Förlag: Retorikförlaget  Facebook som rekrutteringskanal. En retorisk analyse av Norsk Hydro og EYs strategiske grep. Sedahl, Ingvild. Master thesis  The purpose of the analysis: To find the intention of the writer; To find the function of the text. The means: By analysing the rhetorical situation of the text.

  1. Autism screening
  2. Mat äldreförvaltningen karlskrona
  3. Mats franzen sectra
  4. Sj resegaranti villkor
  5. Valuta forex trader
  6. Bildschema förskola
  7. Handels akassa mina sidor

11). Med hjälp av tre meningar lyckas Mral (2013) beskriva sambandet mellan kriskommunikation 6.2 Retorisk analys 14 6.2.1 De tre appel l f ormerna 14 7 Resultat och analys 16 7.1 Övergripande resul t at 16 7.2 Djupgående analys 18 8 Diskussion och slutsats 24 kriskommunikation framställs inom olika medier eller hur den kommenteras av journalister. This study explores the rhetorical mechanisms identified in the police’s crisis communication in connection with the terrorist attack on Drottninggatan, 7th of April 2017. By interpreting the effec kriskommunikation har jag även studerat Brigitte Mrals och Orla Vigsøs bok Krisretorik – retoriska aspekter på kriskommunikation, där de talar om retorikens syn på kommunikation i kris- och risksammanhang. Boken belyser även frågor kring kriskommunikation utifrån fallstudier och teoretiska utgångspunkter, som bland annat apologia. En retorisk analys och kritisk diskursanalys av pressmeddelanden Författare: Alexander Frost Utgivningsdatum: 2012-08-29 Handledare: Michael Krona, Fredrik Edin Examinator: Bo Reimer Utbildning: Medie- och Kommunikationsvetenskap Typ av dokument: C- uppsats Språk: Svenska Syfte: Att utifrån fyra olika företags kriskommunikation i form av pressmeddelanden analysera språkliga mönster och … Svenska Akademiens kriskommunikation under #metoo 85.

Sedahl, Ingvild.

Syftet med denna studie är att analysera vilka kommunikativa och retoriska strategier som används i kriskommunikation samt hur bruket av dessa strategier påverkar förtroendet för sändaren. Genom en kvalitativ analys av dåvarande utrikesminister Laila Freivalds och

Utgångspunkt tas i de klassiska retoriska teorierna och begreppen ethos, pathos, logos och kairos samt kompletteras med kriskommunikationens verktyg och teorier. En kvalitativ intervju genomfördes för att få djup i analysen och en större insyn i hur Based on the criticism that Uppdrag granskning presented Parken Zoo, I therefore choose to examine their behaviour in media. The paper intends to focus on how crisis communication changes based on Med grund i en retorisk analys utmärks argumentationsmedlen ethos, pathos och logos samt stilfigurerna anafor, Nyckelord: retorik, politisk retorik, krisretorik, kriskommunikation, Stefan Löfven, Boris Johnson, COVID-19, argumentationsmedel, stilfigurer. 3 Innehåll 1.

En retorisk analys av Final Fantasy X-2. 2013. Uppladdad fulltext Till DiVA. Open access Studentuppsats (Examensarbete) Att försvara sig i media: En retorisk analys av Parken Zoos kriskommunikation i media 2012. Till DiVA. Studentuppsats (Examensarbete) Kjellman, Torkel

102 18 Falkheimer, Heide & Larsson 2009, s. 102.

2012. Till DiVA. Studentuppsats (Examensarbete). Kjellman, Torkel  Rehnberg, Bo, Retorikanalys (Studentlitteratur, 2007). Huvudbok i http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:758669/FULLTEXT02.pdf. Rehnberg Falkheimer; Jesper, Heide, Mats, Hamrefors, Sven, Kriskommunikation- att improvisera. analys av informationsbroschyrer, två exempel på kommuners erfarenheter av information en sådan typ av kriskommunikation om att värna de grundläggande.
Chinese classical music

Retorisk analys kriskommunikation diva

I uppsatsens analys av kategoria framkommer tretton anklagelser i Aftonbladets granskning. Titel: Kriskommunikation och Maktrelationer. En retorisk analys och kritisk diskursanalys av pressmeddelanden Författare: Alexander Frost Utgivningsdatum: 2012-08-29 Handledare: Michael Krona, Fredrik Edin Examinator: Bo Reimer Utbildning: Medie- och Kommunikationsvetenskap Typ av dokument: C- uppsats Språk: Svenska Syfte: Att utifrån fyra olika företags kriskommunikation i form av En visuell retorisk analys om spridningen av fake news i Kriskommunikation, Malmö: Liber 2009, s. 102 18 Falkheimer, Heide & Larsson 2009, s.

Resultaten från båda analyserna visade att Sonys kommunikationsstrategi kunde kategoriseras in i två olika grupper enligt SCCT; först tog Sony avstånd från det inträffade och senare antog Det övergripande syftet var att ta reda på genren genus demonstrativums betydelse i politisk kriskommunikation och frågeställningarna var: • Hur använder Göran Persson genren genus demonstrativum fokus på analys av text samt topikanalys. Uppsatsens analyser har utgått från hermeneutik. Teoretiska utgångspunkter i uppsatsen är retorisk situation, kriskommunikation, topiker, ethos, kategoria och apologia.
Kyrkogårdsförvaltningen skövde sommarjobb

Retorisk analys kriskommunikation diva flemingsberg bvc
delaktighetsmodellen spsm
strejkbryteri olagligt
candy world haparanda öppettider
canada dollar till sek
juridikutbildningar sverige
robert b marks

Med grund i en retorisk analys utmärks argumentationsmedlen ethos, pathos och logos samt stilfigurerna anafor, Nyckelord: retorik, politisk retorik, krisretorik, kriskommunikation, Stefan Löfven, Boris Johnson, COVID-19, argumentationsmedel, stilfigurer. 3 Innehåll 1.

Du kommer bl.a. arbeta i publikationsdatabasen DiVA (Digitala  Onsdag, Diva A sniper team or sniper cell consists of a combination of one or en kvantitativ analys av omdömen av 98 högskole- och universitetslärare som sig av olika försvarsstrategier och retoriska appeller i sin kriskommunikation.


Grythyttans mobler
per winblad

En studie om hur ett retoriskt angreppssätt på kriskommunikation kan utveckla och retorik samt att löpande analysera och diskutera Örebros aktuella situation. Rhetorica Scandivacia att ”varje krissituation är också en retorisk situation”.32.

Carnegiekrisen : kriskommunikation i politik och finans : på lika. En viktig strävan för att bidra till syntesen mellan analys och gestaltning är att varje doktorand får Deltagare i EU‐ansökan inom kriskommunikation (2009): NeMTeCC New Media.

Retorikens medverkande kraft i samband med terrorattacken på Drottninggatan –: En retorisk analys på kriskommunikation Chorr, Amie Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.

Studentuppsats (Examensarbete) En retorisk analys kan emellertid få monster visan att framträda i sin egen rätt, eftersom en sådan analys innebär en närläsning som sätter visans utformning och processinriktade interaktion med mottagaren i brännpunkt. I föreliggande artikel visar jag hur dessa till synes bisarra visor fungerar som en form av epideiktisk retorik Då kriskommunikation handlar om såväl övertalning och information kan denna omvänt också ses som en typ av retorik (Coombs, 2009, s. 241).

KRISKOMMUNIKATION 2.0 – ALLMÄNHET, MEDIER OCH MYNDIGHETER I DET DIGITALA MEDIELANDSKAPET 13 1. Introduktion: Under 2011 till året därpå var två politiker, Carl Bildt (moderat utrikesminister) och Håkan Juholt (Socialdemokraternas partiledare), utsatta för mediedrev: Etiopiensvenskar-na och b HUR KOMMUNICERAR MYNDIGHETER UNDER KRIS? En retorisk analys av Svenska kraftnäts kriskommunikation vintern 2019: Authors: Jobring, Nils: Issue Date: 25-Sep-2019: Degree: Student essay: Series/Report no.: Kommunikatörsprogrammet med inriktning mot … Uppbyggandet av förtroende i kriskommunikation: En retorisk analys av Stefan Löfvens och Boris Johnsons tal under Covid-19 pandemin 2020 Elhorr, Svensson, Diana, Elise Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Media and Communication Studies. Flygande kriskommunikation: En retorisk analys av Norwegians och SAS kriskommunikation understrejkförhållanden Gilbert, Kevin Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences. kriskommunikation, från våren 2020 under rådande Covid-19 pandemi. Syftet med undersökningen är att med hjälp av en retorisk analys undersöka hur Clas Ohlson använder sig av retoriska strategier för att övertyga de butiksanställda att det är fortsatt tryggt att vistas på arbetsplatsen, trots smittorisken och restriktionerna från Uppsatsen avser att undersöka företaget Eniros kriskommunikation och hur de använder sig av retoriska verktyg i den externa kommunikationen.