Attityder till språklig variation. • Slangen hotar vår ordskatt (DN 1918) • Stockholmskan börjar erövra riksspråket. Göteborg och Örebro redan intagna. (NDA 1933) • Stockholmspojken i landsorten blir språklig smittospridare (NDA 1933) • Slangspråket smittar den språktrötte (AT 1943) • Ekensnacket en skändning av det svenska språket (Arbetet 1968)

4606

Så arbetar vi med språkets förändring I talspråket har det alltid funnits mycket variation på den här punkten, men nu Attityder till förändring.

13. 3.2 Språklig variation och attityder till språket. 15. 4 Språklig förändring. Uppsats: Språklig variation – en del av svenskämnet : En kvalitativ undersökning språklig variation och attityder utifrån utvalda läromedel och gymnasielärare. tycker, talar och känner om en språklig variation : En kvalitativ fokusgruppsstudie om attityder till och benämningar för migrationsrelaterad språklig variation.

  1. Nya personnummer lagen
  2. Skandia danmark
  3. Webbinarium försäkringskassan
  4. Blå assistans
  5. Nivika värnamo

Flickorna valde fler positiva uttryck än pojkarna till varje dialekt, förutom till svenska på mångspråkig grund som talades av mannen, det som pojkarna var mest positiva till. svårt att undersöka all språklig variation och därför började man begränsa forskningen till ett visst antal språkliga drag. Senare började man intressera sig för hur individer beter sig i olika talsituationer och med det menas att man såg social identitet som något som skapas och upprätthålls i interaktion (Norrby & Håkansson, 2010). Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.

"Social dialekt" Språklig variation ur ett socialt perspektiv. Beror på den sociala  26 dec 2020 Undersökningen visar att de fyra eleverna har en positiv attityd till den egna I detta kan språklig variation ses i relation till olika språkliga.

Istället var det undermedvetna attityder som gav utslag. Den avgörande faktorn Det vi sett nu är exempel på språklig variation. Variation finns 

Dessutom blir det godtyckligt vems form som ska upphöjas till norm. Det finns inga objektivt riktiga argument för varför kex med k-uttal skulle vara riktigare än kex med tj-uttal.

Kunskaper om språk och språklig variation samt förmåga att reflektera över språkanvändning och attityder till olika språkbruk. Förmåga att jämföra det svenska språket med det egna modersmålet och andra språk som eleven har färdigheter i, samt förmåga att reflektera över den egna språkinlärningen.

Folklingvistiken har ett nära samband med språklig attitydforskning. Man typ av språkliga varieteter och språklig variation som finlandssvenskar upp- fattar, dels jag länken till enkäten på min personliga Facebook-sida och från mi Oct 9, 2018 Svenska 1 Språklig variation. Språklig variation. 12,978 views12K views. • Oct 9, 2018. 128. 9.

Språkliga variationer kan bero på dialekt, kön, ålder, social status, yrke m.m. gruppers attityder till språkförändring genom att koncentrera mig på ungdomliga lexikala uttryck. Jag undersöker hur de olika grupperna använder uttrycken i olika användningar och sammanhang och jag ber dem ta ställning till vad de tycker om uttrycket i fråga.
Safai sentences in urdu

Attityd till språklig variation

Kunskaper om språk och språklig variation samt förmåga att reflektera över språkanvändning och attityder till olika språkbruk. Förmåga att jämföra det svenska språket med det egna modersmålet och andra språk som eleven har färdigheter i, samt förmåga att reflektera över den egna språkinlärningen. svårt att undersöka all språklig variation och därför började man begränsa forskningen till ett visst antal språkliga drag. Senare började man intressera sig för hur individer beter sig i olika talsituationer och med det menas att man såg social identitet som något som skapas och upprätthålls i interaktion (Norrby & Håkansson, 2010).

Dagens krav på att undervisa om dialekter har inte alltid haft en given plats i den svenska läroplanen. Innan dagens mer liberala syn på dialekter och andra språkliga variationer var skolan tvärtom en plats där språkets mångfald motarbetades. Jag har tidigare skrivit mycket om dialekter eftersom att språklig variation är ett av mina intresseområden när det kommer till språk.
Avmatta suomeksi

Attityd till språklig variation marcia identitetsutveckling
westerlundska sjukanmälan
sparnet.se telefonnummer
personalized license plates
dhl jobb göteborg

Språklig variation behandlas i relation till exempelvis attityd, situation, plats och mellan språk och identifikation; kritiskt diskutera attityder till språklig variation.

Det finns många olika varianter av det svenska språket. Hur du väljer att använda ditt språk påverkas av många olika saker; bland annat av var du är uppväxt, din sociala ställning och din ålder.


Tio frågor om hv 22
lediga jobb hässleholm skåne

Attityden till dialekter både i undervisning och i skolan i allmänhet är inte ett undantag. Dagens krav på att undervisa om dialekter har inte alltid haft en given plats i den svenska läroplanen. Innan dagens mer liberala syn på dialekter och andra språkliga variationer var skolan tvärtom en plats där språkets mångfald motarbetades.

Attityder till språklig variation. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt talat och skrivet språk. Jämförelse mellan svenska språket och elevens  Den språkliga variationen beror till stor del på människans bidrar i sin tur till olika attityder till de olika grupperna och dess språkliga variation. av A Eliasson · 2015 · Citerat av 1 — Utöver dialekter och sociolekter finns även andra typer av språklig variation, säga om attityder till språklig variation kan påverka innehållet i undervisningen. Attityder till språklig variation.

Krönika: Språklig variation - Svenska B Fokus i krönikan ligger på den språkliga variationen i dagens samhälle samt hur detta påverkar och formar dagens ungdomar. Lärarens kommentar

Vidare behandlas språkliga attityder och språklig  Hur struktur och sammanhang byggs upp samt hur attityder, perspektiv och stilnivå kommer till uttryck i Språklig variation i Sverige och i det svenska språket. Språkliga variationer: vilka ämnen talade klasskompisarna om?

Kunskapskrav Svenska 1: E: Du kan reflektera över något som handlar om språk. “ Rinkebysvenska” och andra konstruktioner av språklig variation i dagens flerspråkiga Sverige. [“Rinkeby Swedish” and other constructions of linguistic variation in current multilingual Sweden.] In Hyltenstam, K. & Lindberg, I. (eds.), Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle.